ИЗБОРИ 2017
Европейски ден без загинали на пътя
Портал IMES
Епизоотична комисия
 
 
 
Зaповед № РД-09-90 от 19.07.2018 за определяне на състава на постоянно действаща Епизоотична Комисия за прилагане на мерки за здравеопазването на животните
 
Заповед № РД-09-91 от 20.07.2018  предприемане на мерки за недопускане на заболяванията Африканска чума по свинете (АЧС), Инфлуенца (грип) по птиците и Чума по дребните преживни животни на територията на област Плевен
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bTV Media Group разкрива национална стажантска програма, свързана с подготовката на най-мащабната доброволческа акция у нас „Да изчистим България заедно“
Проект "Кариерни пътеки за мобилност на младите хора"
Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г.
Търсене
Анкета: проучване на потребностите от работна сила
ИЗБОРИ 2016
Структурните фондове и Кохезионния фонд в България
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Желаем да знаем
Какво смятате за новата визия на сайта ?