Интегрираната информационна система на държавната администрация
CAF
АВиК-Плевен
Комисия за защита от дискриминация
Епизоотична комисия
 
 
 
Зaповед № РД-09-90 от 19.07.2018 за определяне на състава на постоянно действаща Епизоотична Комисия за прилагане на мерки за здравеопазването на животните
 
Заповед № РД-09-91 от 20.07.2018  предприемане на мерки за недопускане на заболяванията Африканска чума по свинете (АЧС), Инфлуенца (грип) по птиците и Чума по дребните преживни животни на територията на област Плевен
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Търсене
Автомагистрала "Хемус"
Комисията за защита на личните данни
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН
Желаем да знаем
Какво смятате за новата визия на сайта ?
Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен