Интегрираната информационна система на държавната администрация
CAF
АВиК-Плевен
Комисия за защита от дискриминация
Областен съвет за намаляване риска от бедствия на територията на област Плевен
Заповед № РД-09-25/20.02.2020г. за определяне на поимения състав на Областния съвет за намаляване на риска от бедствия, можете да изтеглите от тук
Протокол от проведено заседание на 09 ноември 2017 г. можете да изтеглите от тук
Търсене
Автомагистрала "Хемус"
Комисията за защита на личните данни
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН
Желаем да знаем
Какво смятате за новата визия на сайта ?
Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен