Интегрираната информационна система на държавната администрация
CAF
АВиК-Плевен
Комисия за защита от дискриминация
Заместник областен управител - Д-р Красимир Трифонов
Д-Р КРАСИМИР ТРИФОНОВ


/assets/KRASIMIR-TRIFONOV/KRASIMIR_TRIFONOV.JPG

    Д-р Красимир Трифонов има дългогодишен опит в сферата на здравеопазването като мениджър, лекар, ръководител на хирургични екипи на мисии зад граница. Получава медицинското си образование във ВМИ – Плевен през 1983 година, през 1990 – та защитава специалност хирургия, а през 2005-та година завършва ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий” със специалност „Здравен мениджмънт”.
    Със заповед на Областния управител Мирослав Петров на д-р Красимир Трифонов са поверени ресорите промишлен сектор, строителство, транспорт, туризъм, здравеопазване и спорт. Той ще отговаря още за секторите устройство на територията, регионално развитие, сигурност и защита на населението при бедствия и аварии.

Търсене
Автомагистрала "Хемус"
Комисията за защита на личните данни
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН
Желаем да знаем
Какво смятате за новата визия на сайта ?
Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен