Интегрираната информационна система на държавната администрация
CAF
АВиК-Плевен
Комисия за защита от дискриминация
Административен контрол
2018
 
Заповед №РД-29-03 от 04.04.2018г. за връщане на решение на общински съвет Д. Дъбник за ново обсъждане можете да изтеглите от тук
 
2017
 
 
 
 
2016

Съгласно правомощията на областния управител по чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация през 2016г. е упражняван текущ контрол по законосъобразността на актовете и действията на органите на местното самоуправление и местната администрация на територията на област Плевен.
Извършена е проверка на 1372 бр. решения.
От тях върнати за ново обсъждане са 5 бр. решения.
От върнатите за ново обсъждане 5 бр. са отменени от общинските съвети за последващи заседания. Оспорени пред Административен съд Плевен решения няма.


2015
Съгласно правомощията на областния управител по чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация през 2015г. е упражняван текущ контрол по законосъобразността на актовете и действията на органите на местното самоуправление и местната администрация на територията на област Плевен.
Извършена е проверка на 2085 бр. решения.
От тях върнати за ново обсъждане са 24 бр. решения.
От върнатите за ново обсъждане 21 бр. са отменени от общинските съвети за последващи заседания. Оспорени пред Административен съд Плевен са 3 бр. решения.
 
Подробна информация за брой решения по общини можете да видите тук
Търсене
Автомагистрала "Хемус"
Комисията за защита на личните данни
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН
Желаем да знаем
Какво смятате за новата визия на сайта ?
Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен