Интегрираната информационна система на държавната администрация
CAF
АВиК-Плевен
Комисия за защита от дискриминация
Банкови сметки
БЮДЖЕТНА СМЕТКА: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК ПЛЕВЕН
BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG29UNCR75273186870701
Разплащания към горепосочената банкова сметка можете да извършвате и чрез ПОС терминал на място в Центъра за административно обслужване, пл. „Възраждане” 1, ет. 0
 
Търсене
Автомагистрала "Хемус"
Комисията за защита на личните данни
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН
Желаем да знаем
Какво смятате за новата визия на сайта ?
Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен