Интегрираната информационна система на държавната администрация
CAF
АВиК-Плевен
Комисия за защита от дискриминация
Новини
Спокойна остава епизоотичната обстановка в област Плевен по отношение на АЧС
31.08.2020

Спокойна остава епизоотичната обстановка в област Плевен по отношение на АЧС. Няма новорегистрирани случаи на заболяването както при диви, така и при домашни свине. Това стана ясно днес от доклада на директора на ОДБХ – Плевен д-р Иван Йорданов пред областната епизоотична комисия. Председател на комисията е заместник-областният управител Татяна Божинова.

В изказването си д-р  Йорданов подчерта, че ОДБХ Плевен осъществява непрекъснат контрол в необходимия обем върху промишлените и фамилни ферми, намиращи се на територията на област Плевен. Незабавно се реагира и на всички сигнали за незаконосъобразно отглеждане на свине.

Към настоящия момент подадените в ОДБХ – Плевен заявленията за регистрация на лични стопанства са общо 173, при 153 на предното заседание, информира д-р Йорданов.  Регистрирани са общо 120 лични стопанства, по три заявления е направен отказ поради неизпълнение на изискванията, 15 са в неприключила процедура за регистрация и по 38 стопаните са се отказали сами от регистрация. ОДБХ – Плевен е издала 53 разрешения за населване на вече регистрираните лични стопанства.

„Както личи от горните данни броят на подадените заявления продължава да бъде крайно недостатъчен за областта като цяло и не се наблюдава особено активизиране в тази посока в сравнение с данните, които представих на предходното заседание на областната епизоотична комисия. След направения анализ се налага изводът, че общинските ръководства подценяват проблема с АЧС и не изпълняват своите задължения, касаещи регистрацията на личните стопанства. Това в особена степен се отнася за общините Долни Дъбник, Кнежа и Пордим с по едно подадено заявление за регистрация, както и за Червен бряг и Гулянци съответно с 3 и 6 броя подадени заявления”, заключи директорът на ОДБХ – Плевен д-р Иван Йорданов.

Данните за подадени заявления за регистрация на лични стопанства по общини изглеждат по следния начин: община Плевен - 21, община Белене - 10, община Гулянци - 6, община Долна Митрополия - 22, община Долни Дъбник – 1, община Искър -18, община Левски - 21, община Кнежа - 1 , община Никопол - 40, община Пордим - 1, община Червен бряг – 3.

Търсене
Автомагистрала "Хемус"
Комисията за защита на личните данни
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН
Желаем да знаем
Какво смятате за новата визия на сайта ?
Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен