Интегрираната информационна система на държавната администрация
CAF
АВиК-Плевен
Комисия за защита от дискриминация
Новини
Заседание на областен кризисен щаб за борба COVID-19
14.05.2020
В Областна администрация – Плевен днес се проведе заседание на Областен кризисен щаб за борба с коронавирус, председателстван от г-н Мирослав Петров – Областен управител на област Плевен. На срещата д-р Атанас Гарев – директор на РЗИ Плевен запозна присъстващите с Решение на МС за обявяване на извънредна епидемична обстановка, считано от 14 май 2020 г. до 14 юни 2020 г. и представи актуалната обстановка в област Плевен във връзка с разпространението на заболяването. В дискусията се отчетоха и мерките, взети по изпълнението на Заповед №РД-09-69/04.05.2020 г. на областен управител на област Плевен свързана с посещенията на обекти на открито. Акцент беше насочен към извършването на непрекъсната проверка на карантинираните лица въз основа на списъците, предоставени от РЗИ-Плевен. От своя страна д-р Иван Йорданов, директор на ОДБХ – Плевен сподели, че се следи за стриктно спазване на изискванията към бизнес операторите, стопанисващи обекти за обществено хранене (ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения и кафе сладкарници)  за прилагане на противоепидемичните мерки. Доц. д-р Цветан Луканов, директор на УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ – Плевен, докладва за готовността на здравното заведение за прием и лечение на болни от COVID-19, относно обезпечение с медикаменти и леглова база.
Търсене
Комисията за защита на личните данни
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН
Желаем да знаем
Какво смятате за новата визия на сайта ?
Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен