ИЗБОРИ 2017
Европейски ден без загинали на пътя
Портал IMES
Новини
Областният управител Мирослав Петров прие днес румънския народен представител от ПГ на Националната либерална партия Еуген Първулеску
13.06.2019
Областният управител Мирослав Петров прие в кабинета си днес румънския народен представител от ПГ на Националната либерална партия Еуген Първулеску, който е и член на Постоянната комисия по труда, семейството и социалната закрила. В срещата участва  и народният представител от 44-НС от ПГ на БСП Васил Антонов. Възможностите за сътрудничество на пограничните райони в различни сфери на обществения и културния живот обсъдиха гостите и областният управител. Мирослав Петров. Коментирани бяха темите за трансграничното сътрудничество, за координираното третиране срещу комари на крайдунавските райони от двете страни на реката, почистването на коритото на Дунав и вливащи се в нея реки, както и бъдещи...

Плевен бе домакин на информационен форум на Министерство на труда и социалната политика
12.06.2019
„Нашето голямо желание е да се срещнем с хора, които имат желание да започнат да развиват социалната и солидарна икономика в този регион. Идеята е да посетим почти всички големи областни градове, да се срещнем с  хората и онези, които имат предприемачески дух да се заинтересоват от такъв тип инвестиции. Предприятията от социалната  и солидарната икономика дават възможност да се намалят неравенствата, хората да бъдат включени на пазара на труда.”, каза при откриването на информационната среща в Плевен заместник-министърът на труда и социалната политика Султанка Петрова. Участниците във форума бяха приветствани от областния управител, който пожела ползотворна работа и позитивна дискусия...

На 11 юни в „Кайлъка” ще извърши третиране против комари
10.06.2019
Областна администрация – Плевен уведомява гражданите, че на 11 юни между 21 и 24.00 часа ще се извърши третиране с топъл аерозол срещу комари на част от територията на Защитена местност Кайлъка” с препарат „Ротрин 200”. Подлежащите на обработка терени са с площ около 60 декара и обхващат територията от началото на „Кайлъка” до „Бригадирската поляна” включително. Преимуществено ще бъдат третирани площите около пешеходната зона в началото и централната част на парка. За предстоящото третиране е спазен уведомителния режим в изпълнение на Наредба 13/2016 година за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане...

Културно информационно събитие от ученици за ученици в Никопол представи европейското културно многообразие
10.06.2019
Темите за европейското културно многообразие и толерантността вдъхновиха събитието, което днес се състоя в читалище „Напредък 1871” в Никопол. Културно-информационната инициатива се организира от областна администрация Плевен в сътрудничество с местното читалище в рамките на дейност 2 от Комуникационната стратегия на Република България за ЕС-2019. В подготвената ученическа презентация бе акцентирано върху духовното и материалното културно наследство на България и Европа. Обърнато бе внимание на това, че националната идентичност на страните членки създава неповторима пъстрота на общия културен облик на Европа. Концертната програма включваше изпълнение на популярна еврейска песен, на български народни и поп песни, както и с вокални изпълнения на италиански...

С разнообразни събития читалището в Кнежа се включи в инициативата на областна администрация, посветена на европейското културно многообразие и толерантността
08.06.2019
С  културно-информационна ученическа среща  на тема „Приносът на България в спасяването на евреите от Холокоста” и ученически конкурс за рисунка на тема „Културното многообразие на ЕС читалище „Борба” в Кнежа се включи в инициативите, които областна администрация – Плевен реализира в рамките на Дейност 2 от Комуникационната стратегия на Република България за Европейския съюз 2019. Събитието бе открито с есе, акцентиращо върху паметта за достойното отношение на България към местната еврейска общност по време на Холокоста. С него бе направена препратка към една от най-популярните еврейски песни „Хава нагила”, изпълнена от талантливите деца на Кнежа.От сцената на читалище „Борба” прозвучаха песни...

Обяви
I-степен на готовност за общините по поречието на река Дунав на територията на област Плевен
07.06.2019
З А П О В Е Д   №  РД-09-80/07.06.2019г.

Заповед за търг с явно наддаване по реда на Наредба № 7 /14.11.1997 год. за покупка на движими вещи – частна държавна собственост, получени при строително-мотнажни работи
06.06.2019
Заповед № РД-14-17/04.06.2019г. на Областния управител на област Плевен и З А Я В Л Е Н И Е за участие в търг с явно наддаване по реда на Наредба № 7 /14.11.1997 год. 

Заповед на Областния управител на област Плевен послучай 2-ри юни - ден на Ботев и загиналите за свободата на България и за тренировка на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и при въздушна опасност
23.05.2019
Заповед РД-09-75/22.05.2019г. може да изтеглите от тук.

Издадено Разрешение за строеж №АУ-25-1 от 11.04.2019г. за строеж: „Реконструкция на обща пречиствателна станция за отпадъчни води за група населени места от общините Плевен и Долна Митрополия"
19.04.2019
Областения управител на Област Плевен, съобщава на заинтересуваните лица, че е издадено Разрешение за строеж  №АУ-25-1 от 11.04.2019г. за строеж: „Реконструкция на обща пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) за група населени места от общините Плевен и Долна Митрополия“, финансиран  по АДБФП №Д-34-5/18.01.2017 г., Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“. На основание чл.215, ал. 4, изр. „второ“ от ЗУТ, разрешението за строеж, подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“, чрез областния управител на Област Плевен пред Административен съд - Плевен. Със заповед №АУ-25-1-(1) от 19.04.2019 г., на основание чл.60, ал.1 и ал.3 от АПК, издаденото разрешение за...

Издадено Разрешение за строеж №1 от 17.09.2018г. за строеж: „Оптична връзка на базова станция № PNV0048, находяща се в ПИ № 204003 в землището на с. Търнене, Община Плевен, Област Плевен
07.11.2018
О Б Я В Л Е Н И Е     Областен управител на Област Плевен, на основание чл.149, ал.4, съобщава на заинтересуваните лица, че е издадено Разрешение за строеж  №1 от 17.09.2018г. за строеж: „Оптична връзка на базова станция № PNV0048, находяща се в ПИ № 204003 в землището на с. Търнене, Община Плевен, Област Плевен“, намиращ се на територията на община Плевен и община Долни Дъбник.Със Заповед № АУ-39-01 от 21.09.2018г. е одобрен Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план за обект на техническа инфраструктура, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж „Оптична връзка на базова станция № PNV0048,...

bTV Media Group разкрива национална стажантска програма, свързана с подготовката на най-мащабната доброволческа акция у нас „Да изчистим България заедно“
Проект "Кариерни пътеки за мобилност на младите хора"
Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г.
Търсене
Анкета: проучване на потребностите от работна сила
ИЗБОРИ 2016
Структурните фондове и Кохезионния фонд в България
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Желаем да знаем
Какво смятате за новата визия на сайта ?