CAF
АВиК-Плевен
Комисия за защита от дискриминация
Новини
Плевен се поклони пред Апостола
19.02.2020
Заместник областният управител д-р Красимир Трифонов присъства на ритуала по повод 147-та годишнина от гибелта на Апостола на българската свобода. С панихида, отслужена от плевенски свещеници  пред паметника на Васил Левски, всички присъстващи – народни представители, представители на местната власт, на институции и граждани – се помолиха за покой на душата на Апостола. Символичен израз на незасегнатата от времето искрена признателност на целия български народ към делото и личността на Васил Левски станаха венците и цветята, отрупали паметника на Апостола.С едноминутно мълчание, последвано от изпълнение на националния химн, всички отдадоха своята почит и преклонение.

Честване на 160 години от създаването на ОУ „Васил Левски” в гр. Плевен
18.02.2020
На 18 февруари Основно училище „Васил Левски”  в гр. Плевен, отбелязва две значими годишни – 160 години от създаването си и 147 години от трагичната гибел на Васил Левски. Юбилеят уважи г-жа - Татяна Божинова заместник областен управител на област Плевен, на която деветгодишните Никола и Марина Кацарски – носители на детски награди от национални и международни конкурси за детска рисунка, подариха своя творба озаглавена „Необятният свят на Рила планина”.След тържествения ритуал пред паметника на Васил Левски в двора на училището, беше представено занимание по интереси на клуб „Роботика” и Клуб „Ресторантьорство”.

На днешното си заседание Областният съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси, председателстван от заместник-областния управител Татяна Божинова прие Мониторинговия доклад за 2019 год.
17.02.2020
В 9 от 11-те общини на територията на област Плевен имат създадени и действащи общински планове за интеграция на ромите с период на действие от 2017 до 2020 г., съгласно указанията на Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет. В редица плевенски общини партньорството между неправителствени организации и общинските администрации предлага иновативни решения за повишаването на заетостта и образованието в ромска общност.13 са модераторите в област Плевен за 2019 година – община Кнежа /2/, община Червен бряг /3/, община Долни Дъбник /1/, община Гулянци /3/, община Искър /1/, община Левски /2/, община Плевен /1/. На...

Заместник-областният управител д-р Красимир Трифонов присъства на работна среща в Кнежа за създаването на регионален център по биотехнологии и иновации
17.02.2020
Заместник-областният управител д-р Красимир Трифонов присъства на работна среща в Института по царевицата в Кнежа, на която бе обсъдено създаването на регионален център по биотехнологии и иновации. На срещата присъстваха народният представител Васил Антонов, проф. Мартин Банов – председател на Селскостопанската академия, доц. Д-р Диян Георгиев –директор на Института по планинско животновъдство в гр. Троян, проф. д-р Иван Панчев – директор на ИЛВ – Плевен, доц.д-р Наталия Петровска- директор на института по царевицата в Кнежа, както и представител на столична консултантска фирма.„Идеята ни е да се тръгне в посока на обединяване на  трите института, за да може, ползвайки програмите, които...

Д-р Красимир Трифонов: Безопасността на движението по пътищата изисква перфектна колаборация между институциите
13.02.2020
„В рамките на тази година с общи усилия трябва да изготвим и Областна стратегия за безопасност на движението по пътищата, като за целта ще очакваме да ни бъдат изпратени насоки и рамка от Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата”. Вече разполагате с информация относно актуализираната нова рамка на План-програмата за 2020 г. от Държавната агенция”, каза заместник-областният управител и председател на Областната комисия по безопасност на движението при откриване на заседанието.  В изказването си д-р Трифонов постави акцент върху неотложността на решение на въпроса за необходимостта от изграждане на обходен път на Плевен, с който да се изведе тежкотоварния...

Обяви
Започва изплащане на определените парични обезщетения за имоти, за които са засегнати от обект „Автомагистрала „Хемус”
27.11.2019
В изпълнение на чл. 39а, ал. 2 от Закона за държавната собственост и Решение №508/26.08.2019 г. на Министерския съвет уведомявам собствениците на имоти, засегнати от обект „Автомагистрала „Хемус”, участък  от км 122+260 до км 139+340, включително пътен възел „Плевен”, на територията на област Плевен, че започва изплащане на определените парични обезщетения за имоти, за които отчуждителният акт - Решение №508/26.08.2019 г. на Министерския съвет е влязъл в законна сила, включително и чрез приключила съдебна процедура. Копие от Обявлението и Решение № 508 на Министерския съвет от 2019 г., може да изтеглите от тук. За целта е необходимо: Физическите лица да представят в...

Протокол за резултатите от проведен конкурс за длъжността „Старши експерт“ в дирекция АКРРДС в Областна администрация Плевен, обявен със Заповед № РД-09-114/05.08.2019г.
17.09.2019
П Р О Т О К О Л № 4/10.09.2019г.   Днес, 10.09.2019г. в гр. Плевен в Заседателна зала на Областна администрация - Плевен, от 14.00 часа се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № РД-09-114/05.08.2019г. на Областен управител - Плевен за провеждане на конкурс за държавни служители в Областна администрация - Плевен, за длъжността „Старши експерт” в Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”.   На заседанието присъстваха:   КОМИСИЯ в следния състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ирена Христова — Главен секретар на Областна администрация - Плевен и ЧЛЕНОВЕ:   Трифон Иванов — Директор дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” Александър Костов - Директор дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление...

Заповеди за спечелилите търговете с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижими имот – публична държавна собственост
12.09.2019
Заповед за спечелил търга с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижими имот – публична държавна собственост, представляващ: Пещерно помещение, предназначено за преустрояване в снек-бар, находящо се северно от яз. „Тотлебенов вал“, можете да изтеглите от тук.Заповед за спечелил търга с тайно наддаване за отдаване под наем на терен с площ 82 кв.м., представляващ част от недвижим имот – публична държавна собственост, до язовир "Кайлъка", можете да изтеглите от тук.Заповед за спечелил търга с тайно наддаване за отдаване под наем на терен с площ 60 кв.м., представляващ част от недвижим имот – публична държавна собственост,  в защитена...

СПИСЪК ЗА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА  “СТАРШИ ЕКСПЕРТ”   В ДИРЕКЦИЯ „AДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ, РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ“ ПРИ ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПЛЕВЕН
19.08.2019
СПИСЪК ЗА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА  “СТАРШИ ЕКСПЕРТ”   В ДИРЕКЦИЯ „AДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ, РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ“ ПРИ ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПЛЕВЕН               Конкурсната комисия, назначена със Заповед № РД-09-116/08.08.2019г. на Областния управител на област Плевен относно провеждането на конкурс, обявен със Заповед № РД – 114/05.08.2019г. въз основа на преценката си, отразена в протокол и съгласно чл. 20, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители реши:   А/ Допуска до участие в конкурса следните кандидати:   Ралица Баева- Хараламбиева – Вх. № 1/ 07.08.2019г. Валерия Петранова – Вх. № 2/07.08.2019г. Валя Георгиева- Вх. № 3/ 08.08.2019г. Лилия Георгиева - Вх. № 4/ 08.08.2019г. Ваня...

О Б Я В Л Е Н И Е за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител
06.08.2019
  О Б Я В Л Е Н И Е                                           За провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител   Областна администрация Плевен, със седалище и адрес гр. Плевен, пл. „Възраждане“ № 1, на основание чл. 10а, ал. 1 и2 от Закона за държавния служител  и Заповед № РД-09-114/05.08.2019г. на Областния управител на област Плевен обявява  конкурс за назначаване на държавен служител на свободна щатна бройка, при следните условия: Конкурсът се обявява за длъжността „Старши експерт“ в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ при Областна администрация – Плевен: 1 щатна бройка. 2. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативните...

Търсене
Комисията за защита на личните данни
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН
Желаем да знаем
Какво смятате за новата визия на сайта ?
Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен